сеп. 142020
 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ И ИЗПРАЩАНЕ ПО ГРУПИ В ДГ „ ДЕСИСЛАВА“ ЦЕНТРАЛЕН ВХОД Утвърдил: Директор:      ГРУПА ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ПО ГРУПИ          ГРАФИК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ПО ГРУПИ Четвърта-а „ Далматинци“   07.00ч. – 08.00ч. 17.30-19.00ч. Втора-а „ Слънчо“   07.20ч. – 07.50ч. 17.00- 18.00ч. Трета „ Звънче“   07.50ч. – 08.30ч. 17.30 […]

сеп. 042020
 

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли детски градини и училища. По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар. картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, […]

юни 122020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, съгласно наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения“ Номер на поръчката в АОП: 03540-2020-0002 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=983390&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=983398&mode=view 1. Решение Time stamp: Jun […]

мар. 132020
 

13 Март 2020 Уважаеми родители, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията […]

ян. 272020
 

Линк решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956357&newver=2 Линк обявление  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956358&mode=view 1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 27 15:42:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 27 15:42:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:42:58 2020 GMT […]