Бюджет

 

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.03.2021 г.


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.12.2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 30.06.2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.03.2020 г.

Бюджет на ДГ „Десислава” за 2020 г.


Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.12.2019 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 30.09.2019 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 30.06.2019 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.03.2019 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г.

Бюджет на ДГ „Десислава” за 2019 г.


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2018 – 30.09.2018 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2018 – 31.03.2018 г.


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2017 – 30.09.2017 г.