Бюджет

 

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 30.06.2023 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2023 – 31.03.2023 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.03.2023 г.