Бюджет

 

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.12.2022 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2022 – 30.09.2022 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 30.09.2022 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 30.06.2022 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2022 – 31.03.2022 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.03.2022 г.

Бюджет на ДГ „Десислава” за 2022 г.