Бюджет

 

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Десислава” към 31.03.2024 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на ДГ „Десислава” за периода 01.01.2024 – 31.03.2024 г.