Екипи

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ

 

  1. Първа „ а” група- ,,Далматинци,,

Учители: Радостина Кантарева – старши учител

Пенка Стоянова – старши учител

Пом.- възпитател: Недялка Димитрова

 

  1. Първа „б” група ,,Щурче,,

Учители: Теодора Трайкова – старши учител

Славка Филипова –  учител

Пом.- възпитател: Йорданка Георгиева

 

  1. Втора „а” група ,,Калинка,,

Учители: Даниела Кръстева – старши учител

Деница  Енева     – учител

Пом. – възпитател: Ганка Назлъмова

 

  1. Втора „ б ” група ,,Светулка,,

Учители: Виолета Димитрова – старши учител

Галя Димитрова – учител

Пом. – възпитател: Радка Стайкова

 

  1. Трета „а” подготвителна група ,,Слънчо,,

Учители: Маргарита Стоянова – старши учител

Валентина Кавръкова – учител

Пом. – възпитател: Антония Венкова

 

  1. Трета „б” подготвителна група ,,Звездица,,

Учители: Спаска Василева – старши учител

Иванка Гатешка –  учител

Пом. – възпитател: Радка Гатева

 

  1. Четвърта подготвителна група ,,Звънче,,

Учители: Гергана Кънева – старши учител

Анета Николова – старши учител

Пом. – възпитател: Таня Йорданова

 

КОМИСИИ:

 

1 Секретар на ПС  Валентина Кавръкова-  учител
2. Председател на СО Теодора Трайкова- ст. учител
3. Комисия Квалификационна дейност

 

председател: Даниела Кръстева – ст.  учител

членове: В.Димитрова – ст. учител

А.Николова – ст. учител

4. Комисия Работа с родители председател:  В.Димитрова – ст. учител

членове:     Р.Кантарева- ст. учител

                        Теодора Трайкова- ст. учител

5. Комисия Дарения председател: Сп.Василева- ст. учител

членове:  Ив.Гатешка-  учител

Г.Христова-  учител

6. Комисия БАК председател: Ж.Петрова – директор

зам. председател: М.Стоянова- ст. учител

Секретар: В. Кавръкова- учител

7. Комисия Диференцирано заплащане председател: Г.Кънева-ст. учител

членове:Д.Кръстева- ст.учител

А.Николова-ст. учител

8. Комисия по развлеченията председател: Ив.Гатешка-  учител

членове:      Сп.Василева- ст. учител

Т.Бошева- учител музика

9. Комисия по хигиена председател: м. с. В.Пенева

членове: Сп.Василева- ст. учител

В. Кавръкова- учител

10. Комисия етика председател: Р.Кантарева- ст. учител

членове:  В.Димитрова – ст. учител

Сп.Василева- ст. учител

11. Комисия БДП Председател: Р.Кантарева- ст. учител

Членове:   Д.Енева – учител

П.Стоянова-ст. учител

  12. Комисия ДДОС Председател: Теодора Трайкова- ст. учител

 

Членове:Сл.Филипова- учител

 

Сп.Василева- ст. учител

 

   13. Комисия по превенция на ранно напускане на деца от ПУВ Председател: Теодора Трайкова- ст. учител

 

Членове: Д.Енева – учител

Сл.Филипова- учител

 

    14.

 

Комисия СУК

 

председател: Г.Кънева-ст. учител

членове:Д.Кръстева- ст.учител

А.Николова-ст. учител

 

    15. Комисия по насърчаване на грамотността председател: В. Кавръкова- учител

членове:   Д.Кръстева- ст.учител

Сл.Филипова- учител

   16. Комисия по интериора председател: М.Стоянова- ст. учител

 

членове:   Д.Енева – учител

Г.Христова-  учител

 

   17. Комисия по Пожарно досие председател: Ж.Петрова – директор

членове:    Г.Кънева-ст. учител

А.Николова-ст. учител