За нас

 

ДГ „Десислава“ е общинска ДГ с капацитет 7 гр. и 150 деца.

Годината на построяване е 1978г. Обектът е въведен в експлоатация на 30.06.1978г.

Конструкцията на сградата е железобетонна/масивна/.Разположена е на 5645 кв.м.

Сградата е типова на два етажа, свързани с топъл коридор, в който е разположена администрацията.

ДГ разполага с просторни и светли занимални, учителска стая, собствен физкултурен салон, методичен кабинет ,медицински кабинет, кухненски и перален блок, складове, ресурсен кабинет .

Дворът е озеленен, засаден с различни по вид дървета и храсти.

Площадките са разпределени по групи и са оборудвани с пясъчници, пързалки, сенници и пейки за отдих.

В ДГ “Десислава“ работят екипи от педагогически специалисти, които с годините са изградили име и доверие у родителите.

Учебно-възпитателната работа в детската градина се основава на държавните образователни изискавания за предучилищна възраст.Работи се по програмна система „Приказни пътечки“, гарантираща оптимално развитие на всяко дете.

По желание на родителите децата могат да изучават допълнителни форми:

  • английски език;
  • зумба
  • модерен балет;
  • народни танци;
  • футбол;
  • арт ателие

 

Усилията на целия екип да са насочени към създаване на добронамерени взаимоотношения между малките и големите в детската градина, в семейството и училището, както и в отношенията помежду им, за възпитаване на достойни бъдещи граждани на страната.