Обществен съвет

 

Покана за Обществен съвет на 18.04.2024 г.

Протокол ОС

Покана за Обществен съвет

Покана за Обществен съвет

Заповед за състава на Обществения съвет – 20.10.2023 г.

Писмо Обществен съвет – 13.07.2023 г.

Писмо Обществен съвет – 11.04.2023 г.

Писмо Обществен съвет – 22.02.2023 г.

Писмо Обществен съвет – 20.01.2023 г.

Протокол Обществен съвет – 24.10.2022 г.

Заповед за състава на Обществения съвет

Покана за Обществен съвет на 24.10.2022 г.

Покана до Председателя на ОС – 11.07.2022 г.

Покана за Обществен съвет – 12.04.2022 г.

Покана за Обществен съвет на 01.03.2022 г.

Протокол Обществен съвет – 05.11.2021 г.

Покана и отчет Обществен съвет – 05.11.2021 г.

Покана за Обществен съвет – 21.07.2021 г.

Покана за Обществен съвет – 14.04.2021 г.

Покана за Обществен съвет на 10.03.2021 г.

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на обществения съвет

Правилник Обществен съвет

Състав на Обществения съвет