Прием

 

Приемът в ДГ „Десислава“ се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ.

За повече информация последвайте линка:

http://dz-priem.plovdiv.bg/

Нормативни документи:

1. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

2. Приложение №1

3. Приложение №2

4. Приложение №3

5. Приложение № 4

6. График на дейностите за 2024 г.