мар. 282018
 

ецата от ПГ-5 гр. „Звездица“ взеха активно участие в конкурс за рисунка на тема „С очите си видях беда“.
За проявеното творчество и старание, всички участници бяха наградени с похвални грамоти от ръководството на ДГ „Десислава“ в лицето на директора г-жа Петрова.