апр. 112019
 

На 28.04.2019 год., група „Светулка“ представи своя празник – „Пролетна Седянка – 2019 година“. който беше един своеобразен
букет от народни традиции и две драматизации от български народни приказки – „Мързеливата Богданка“ и „Сливи за смет“.
Децата заедно със своите родители, приятели и важни гости се
хванаха на традиционно българско хоро за финал и отправиха послание,
че трябва винаги да оценяваме и съхраняваме българското!