окт. 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03540-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939958&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939966&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 21 14:46:49 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 14:47:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 21 14:47:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 21 14:47:22 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 21 14:47:30 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 20 14:57:09 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:20:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:17 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:42 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 13 13:11:18 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 13 13:11:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Стелит 1“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:08 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Надежда 2000“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:18 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:30 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „С ПЛЮС Н“ ООД Time stamp: Dec 16 15:34:40 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 10 14:37:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 10 14:21:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Възлагатeлно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 10 14:21:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 10 14:21:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагатeлно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 10 14:22:06 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 10 14:22:15 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Възлагатeлно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 10 14:22:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

24. Договор по ОП №4 Time stamp: Feb 10 14:22:37 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

окт. 112019
 

В Деня на усмивката, група “Слънчо” имаше усмихнат следобед изпълнен с много емоции.
Родителите се замислиха какво точно означава за тях усмивката на тяхното детенце:)
Имаме си букет от страхотни отговори:)

окт. 062019
 

Децата от гр. ,,Звездица“ отбелязаха Деня на усмивката, като изработиха съвместно с родителите и учителите колаж, изпълнен с милион детски умивки!

Децата от четвърта ПГ група „Светулка“ и ПГ „Щурче“ изработиха рисунки и емоджита с усмивки.
окт. 032019
 

Над 250 учители участваха в Международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“ на тема: „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
На фона на огромната конкуренция,
Гергана Петрова Кънева и Теодора Николова Трайкова, старши учители в ДГ „Десислава“, гр. Пловдив бяха сред номинираните за призови места в категория „Подготвителна група за училище“. Те представиха публично своята разработка и споделиха добрия педагогически опит. Изразиха лична позиция и предложиха авторски решения на поставените проблеми по отношение на дейностите по интереси.
Чрез своите отлични презентационни умения и оригиналност в представянето те впечатлиха тричленното жури и грабнаха трета награда. Кулминацията на събитието е тържествената церемония по награждаването на отличените в конкурса, която е уважена лично от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Пламен Димитров, председател на КНСБ и председателя на СБУ Янка Такева.
На специална церемония в тържествена обстановка те получиха парична награда и грамота за своето отлично представяне.
Източник:  plovdivnews.bg

окт. 032019
 

С театър, много песни и игри приветствахме новопостъпилите деца от първите групи „Слънчо“ и „Звездица“!!
Бъдете здрави и много щастливи в нашата любима градина!!!

окт. 012019
 

От 16 до 22 септември нашата детска градина се включи в инициативата за безопасно движение по пътищата.
Децата от подготвителните групи участваха в разнообразни игри, на новооткритата площадка по БДП ,които по забавен начин си припомниха правилата за движение.