окт. 012019
 

От 16 до 22 септември нашата детска градина се включи в инициативата за безопасно движение по пътищата.
Децата от подготвителните групи участваха в разнообразни игри, на новооткритата площадка по БДП ,които по забавен начин си припомниха правилата за движение.