ян. 272020
 

Линк решение
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956357&newver=2

Линк обявление

 
1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 27 15:42:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 27 15:42:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:42:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)