Ное. 272020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с епидемиологичната обстановка и наложените мерки Ви уведомяваме, че   може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ „Десислава“, гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: BG43IORT73753102605600
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м………….., 20….г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето, група
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация използвайте електронната поща на ДГ „Десислава“: desislava@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!