мар. 082021
 

На осми март, обявен за международен ден на жената. децата от група „Щурче“ изпратиха своите най-искрени благопожелания и към жените- лекари, работещи в инфекциозна болница. Те ги приеха с много радост и благодарност.