май 082022
 

Ето как, група „Звездица“ , ДГ „Десислава“, гр. Пловдив стартирахме днес Международната седмица на компостирането!
Създадохме „Работилница за компостиране “Да спасим почвата”, където поставихме нашия компост, за да набави и осигурим хранителни вещества и минерали за почвата във нашата „Вкусна образователна градинка“!
Точно както готвачът събира най-добрите съставки, за да създаде перфектните рецепти, темата за 2022 г. се фокусира върху решаващата роля, която играе оползотворяването на нашите хранителни и градински остатъци чрез създаване на компост, който при добавяне към почвата води до рецепта, която прави храната ни по-здравословна, въздухът, който дишаме по-чист и като цяло, начинът ни на живот, по-благоприятен, а и климата също.