авг. 282023
 

„Детската градина „Десислава“ беше една от седемте избрани детски градини в цялата страна на първия етап на конкурс, обявен от Синдикат на българските учители на тема: „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и поддържаща среда“. Конкурса изложи своите многогодишни опити, които бяха вписани в рамките на Стратегията за развитие на образователната институция и бяха представени по време форума. Общо 280 добри практики участваха в конкурса. Участие в конкурсният ден взе Г-н Илиян Чорлев учител в ДГ „Десислава“ на тема „Чистим и пазим“, свързан с екологичните предизвикателства, пред които е изправено човечеството и налагат неотложната необходимост от формиране на
екологично осведоменост и отговорност още в ранна възраст.