Дек. 052023
 

Конференция-обучение “Изкуственият интелект (AI) и връзката му с успешния учител“ (за ДГ и училища), 1-3.12.2023г. в град Хисаря.
Конференцията бе посветена на съвременните изисквания към Педагогическите специалисти да работят все по-често в дигитална среда,
използването на съвременни интерактивни методи на преподаване за привличане и задържане вниманието на децата/учениците, както и споделяне на добри педагогически практики от използването на изкуствения интелект в образователния процес.
Детска градина „Десислава“ , отново взе участие в презентирането. Този път участие взеха педагогическите специалисти Г-жа Спаска Василева и Г-жа Иванка Гатешка, които презентираха своят STEM проект „Необятният Космос“.