февр. 262024
 

Децата от Четвърта ПГ „Б“ група“Светулка“, при Детска градина „Десислава“, град Пловдив, цялата седмица се запознаваха с делото и живота на един от най-великите българи – Васил Левски.
С голям интерес и желание те създадоха своите творби, като истински родолюбци!
Патриотичното възпитание на децата още от най-ранна възраст е мисия, която детската градина „Десислава“ и семействата изпълняват съвместно. В продължение на няколко години ние преподавателите използваме най-различни форми, за да запознаем децата с богатото минало на града и родния край.
Чрез различни инициативи малчуганите се докосват до исторически събития, велики личности, паметници, съхранили за поколенията героизма на предците ни.

Публикувано : Вестник „Учителско дело“ бр.8/ 26.02.2024г.