апр. 172024
 

Главният учител Гергана Кънева и старшите учители Даниела Кръстева и Теодора Трайкова достойно представиха ДГ „Десислава“ в семинар-дискусия за споделяне на добри практики „Нашите деца успяват“, организирано от Регионално управление на образованието – Пловдив като презентираха „Пътят на вълната“- първи модул от проекта „Искрици българщина“!