апр. 222024
 
Участие в на XV Национална педагогическа конференция „Стимулиране на когнитивните способности на децата и учениците от XXI век“ (за ДГ и училища)

Конференция-обучение “Стимулиране на когнитивните способности на децата и учениците от XXI век“ (за ДГ и училища), 19-21.04.2024г. в к-к Банско.
Конференцията представи съвременни педагогически подходи, от България и света, за привличане и задържане вниманието на децата/учениците за по-дълго време.
Обсъждане на представените подходи.
поколенията. Образователните нагласи и предпочитаните методи на
обучение за поколенията Z и Алфа. Създайте смайващи и запомнящи се моменти в учебния процес.
Детска градина „Десислава“ , отново взе участие в презентирането и представяне на добра практика.

1. Илиян Чорлев – Учител от Четвърта ПГ „Б“ група „Светулка“ – Проект „Чистим и пазим“
2. Спаска Василева и Иванка Гатешка – Старши учители от Първа „Б“ група „Звездица“ – „Използване на иновационни и традиционни образователни технологии в обучението по безопасност на движението по пътищата в предучилищна възраст“
3. Теодора Трайкова- Старши учител, Маруся Георгиева- учител Трета ПГ „Б“ група „Щурче“ и Жана Петрова – Директор на ДГ „Десислава“ ,Проект – Малки изследователи- въздухът,
4.Теодора Диманина -учител от Трета ПГ „А“ група „Далматинци“, Проект – „Непознатата почва“
5. Даниела Кръстева Старши учител от Четвърта ПГ „А“група „Калинка“ и Гергана Кънева – Главен учител – STEAM – лаборатория за малки изследователи „Съкровището вода“.