май 292024
 

„Довиждане детска градина, настъпи най-трудния час!“
Празникът беше в двора на детската градина, в присъствието на родители и деца, бяха поднесени песни и стихотворения.
И както традицията повелява, знамето беше предадено на следващата четвърта група!
Пожелаваме много успехи на всички бъдещи първокласници от випуск 2017-2024!
На добър час, „Калинки“!
На добър час, „Светулки“!