ян. 182019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП №5 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: Jan 18 10:28:32 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 18 10:29:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jan 25 16:40:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение по чл. 193 от ЗОП Time stamp: Mar 14 13:15:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 1 13:32:55 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 1 14:12:41 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 194 ал. 2 от ЗОП Time stamp: Apr 5 05:52:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор по ОП №1 Time stamp: May 3 14:52:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: May 3 14:52:19 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Договор по ОП №5 Time stamp: May 7 12:42:59 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Възлагателно писмо по ОП №5 Time stamp: May 7 12:43:20 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП №4 Time stamp: May 8 13:11:44 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: May 8 13:11:58 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 8 07:03:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)