окт. 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03540-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939958&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939966&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 21 14:46:49 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 14:47:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 21 14:47:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 21 14:47:22 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 21 14:47:30 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 20 14:57:09 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:20:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:17 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:42 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 13 13:11:18 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 13 13:11:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Стелит 1“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:08 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Надежда 2000“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:18 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:30 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „С ПЛЮС Н“ ООД Time stamp: Dec 16 15:34:40 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 10 14:37:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 10 14:21:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Възлагатeлно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 10 14:21:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 10 14:21:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагатeлно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 10 14:22:06 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 10 14:22:15 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Възлагатeлно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 10 14:22:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

24. Договор по ОП №4 Time stamp: Feb 10 14:22:37 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

25. Възлагатeлно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 10 14:53:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

26. Обявление за приключен договор със Симид Агро ЕООД за ОП №1 Time stamp: Mar 18 17:50:01 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

27. Обявление за приключен договор с Мира Фууд ЕООД за ОП №2 Time stamp: Mar 18 17:50:08 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

28. Обявление за приключен договор с Петров Комерс ЕООД ОП №3 Time stamp: Mar 18 17:50:15 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

29. Обявление за приключен договор със „С+Н“ ООД по ОП №4 Time stamp: May 05 17:22:49 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)