юни 122020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, съгласно наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения“

Номер на поръчката в АОП: 03540-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=983390&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=983398&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 12 13:37:38 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 12 13:37:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 12 13:37:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 17 12:31:04 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Aug 27 13:43:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Sep 14 13:37:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Sep 14 13:37:37 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Sep 14 13:37:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Sep 14 13:37:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Sep 14 13:38:07 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Тери-09“ ЕООД Time stamp: Sep 16 13:46:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Oct 20 13:44:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Договор Time stamp: Oct 20 13:44:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Възлагателно писмо Time stamp: Oct 20 13:54:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за изменение на поръчка TTime stamp: Nov 4 15:05:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Допълнително споразумение Time stamp: Nov 4 15:05:35 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Обявление за приключен договор с „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Nov 11 17:31:45 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

ян. 272020
 

Линк решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956357&newver=2 Линк обявление  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956358&mode=view 1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 27 15:42:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 27 15:42:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:42:58 2020 GMT […]

окт. 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, по четири обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03540-2019-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939958&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939966&mode=view 1. Решение Time stamp: Oct 21 14:46:49 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Oct 21 […]

ян. 182019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни […]