окт. 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03540-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939958&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939966&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 21 14:46:49 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 14:47:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 21 14:47:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 21 14:47:22 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 21 14:47:30 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

ян. 182019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП №5 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: Jan 18 10:28:32 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 18 10:29:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jan 25 16:40:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение по чл. 193 от ЗОП Time stamp: Mar 14 13:15:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 1 13:32:55 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 1 14:12:41 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 194 ал. 2 от ЗОП Time stamp: Apr 5 05:52:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор по ОП №1 Time stamp: May 3 14:52:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: May 3 14:52:19 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Договор по ОП №5 Time stamp: May 7 12:42:59 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Възлагателно писмо по ОП №5 Time stamp: May 7 12:43:20 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП №4 Time stamp: May 8 13:11:44 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: May 8 13:11:58 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)