ян. 272020
 

Линк решение
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956357&newver=2

Линк обявление

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 27 15:42:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 27 15:42:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:42:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Feb 27 15:59:00 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Feb 27 15:59:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 27 15:59:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Петров Комерс ЕООД Time stamp: Mar 5 16:30:31 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Мира фууд ЕООД Time stamp: Mar 5 16:30:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 17 09:00:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)