юни 122020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, съгласно наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения“

Номер на поръчката в АОП: 03540-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=983390&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=983398&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 12 13:37:38 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 12 13:37:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 12 13:37:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)